Hoe werkt het

De Groene Balans. Aangenaam!

De Groene Balans is opgericht met het klimaatvoorstel in ons achterhoofd. Wij geloven dat het het streven om te veranderen aanwezig is, maar dat er teveel naar elkaar wordt gekeken om te bepalen wie er het eerste van start gaat. Dat kan anders en moet ook anders. Immers: ‘Als we blijven doen wat we altijd deden, krijgen we weer wat we altijd al kregen’. Nietwaar? 

Kleine stappen, grootse resultaten

Verbetering in kleine stapjes is óók een opmars naar het uiteindelijke doel en wij geloven oprecht dat dit bereikt kan worden door simpele oplossingen met grootse resultaten. Daarnaast delen wij de mening dat het anders moet en dat het anders kan. Wij wachten niet tot iemand anders opstaat om aan de slag te gaan, maar nemen het heft in eigen hand. Wij gaan voor klimaatneutraal op een veilige en duurzame manier, die ook besparing oplevert. In geld en gas. Wie wij zijn? De Groene Balans. Aangenaam.

"Small step for me, giant leap for mankind"

Veilig

Veiligheid

Traditioneel stelt het bouwbesluit dat warm water boven de 60 graden moet zijn, om zo eventuele schadelijke bacteriën te doden. In praktijk zien we vaak genoeg dat deze temperatuur niet gehaald wordt, omdat boilers niet (meer) genoeg capaciteit hebben. Uit ervaring weten we: hoe complexer de drinkwaterinstallatie is, des te moeilijker is het om de gewenste retourtemperatuur te bereiken. De Groene Balans biedt een veilig alternatief: het KIWA gecertificeerde filter! Ons filter zorgt ervoor dat er geen bacteriën in het warmwatercircuit kunnen komen.
+ lees meer over veiligheid

Economisch

Besparing

De Groene Balans biedt heel veel voordelen. Niet alleen draag je met de installatie van ons filter bij aan een betere wereld, maar ook aan je eigen portemonnee. Het economisch voordeel wordt al snel duidelijk: minder opwarming = minder stookkosten = besparing. Dat is interessant voor zowel bestaande locaties als bij nieuwbouw. Bij deze laatste groep kunnen daarnaast ook enorme andere voordelen behaald worden. Bijvoorbeeld wanneer men de drinkwaterinstallatie ontwerpt met gebruik van De Groene Balans. 
+ lees meer over besparen

Duurzaam

Duurzaamheid

Momenteel wordt op duizenden locaties 24 uur per dag, 7 dagen per week het warme water nutteloos opgewarmd tot 80 graden celsius en rondgepompt. Alles om ervoor te zorgen dat er geen bacteriën kunnen ontstaan in het warme water. Afhankelijk van de isolatie en de leeftijd van het gebouw kost dit veel energie. En dat is allesbehalve duurzaam! Door het filter binnen het warmwatercircuit te plaatsen, kunnen we ons beperken tot het opwarmen naar 40/50 graden. En zeg nou zelf: dat is toch warm genoeg?
+ lees meer over duurzaamheid

Beheer

Service

Het filter van De Groene Balans vraagt jaarlijks onderhoud. Tijdens dit onderhoud wordt nauwkeurig gecontroleerd of het filter nog volledig intact is. Daarnaast reinigen wij het filter, zodat het vrijwel de originele kwaliteit heeft. Bij normale drinkwater omstandigheden heeft ons filter een levensduur van minimaal 5 jaar. 
+ lees meer over service